เที่ยวเดิมบางนางบวช #วัดเดียว...ก็เที่ยวไม่เสร็จ

เที่ยวเดิมบางนางบวช #วัดเดียว...ก็เที่ยวไม่เสร็จ