ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน

ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน

นั่งเรือยนต์ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน นั่งชมจากรีสอร์ทล่องตามแม่น้ำประมาณ 30 นาทีเพื่อแวะไปไหว้พระ ณ วัดเดิมบาง ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคงและชมพิพิธภัณฑ์เรือนไทยสมัย ร.5