HAPPY HOME

     มุมความสุข….ทุกครอบครัว บ้านที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศร่มรื่นของหมู่ไม้ และสวนหย่อม เพลิดเพลินกับสีสันสดใสของห้องพักที่หลากหลาย มีทั้งหมด 6 ห้อง รองรับห้องละ 2 ท่าน

ราคาเข้าพักวันธรรมดา ห้องละ 700 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
     (วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี)
ราคาเข้าพักวันหยุด ห้องละ 1,400 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
     (วันศุกร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เตียงเสริม ชุดละ 300 บาท (พร้อมอาหารเช้า)

Room Facilities:

สำรองที่พักติดต่อ :
   โทร. : 035-430630, 083-2927776

ความคิดเห็น